10 & 11 mei
2024
Close
Banner Image

Promo voor jouw evenement/festival

Dat kan zeker!

Maar doe het goed.

Op en rond het festivalterrein – dus ook op de openbare weg – is het bij politiereglement verboden flyers, affiches of ander promotioneel materiaal te verdelen en/of op te hangen. Sponsors en mediapartners krijgen – volgens afspraak met de organisatie – visibiliteit in en rond het Festival.

Het is wel mogelijk om via de organisatie je campagne in de kijker te zetten door middel van aanvraag via emailadres. Deze herasbanners komen langsheen het Festival, kant Geertruidebaan richting hoofdingang.

Voor de tarieven en de mogelijkheden kan je contact opnemen met Mattias Moyersoon op het mailadres [email protected]