VERKOOPVOORWAARDEN


VERKOOPVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Rock Affligem VZW, Pastorijweg 49, 1790 Affligem. De vereniging heeft als e-mailadres: info@rockaffligem.be en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0765.316.043. 

Door de toegang tot deze website en het gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, beelden en dergelijke meer zij beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan